Νοητική Αναπηρία και Σύνδρομο Down

Εκτύπωση

edu171114E-learning σεμινάριο:

Νοητική Αναπηρία και Σύνδρομο Down

Η ανομοιογένεια στη φύση είναι καθολικό φαινόμενο. Ακόμη και στο ίδιο είδος παρά την ύπαρξη ομοιοτήτων και κοινών χαρακτηριστικών, υπάρχουν πολλές διαφορές. Αυτές οι παραλλαγές που εμφανίζονται μεταξύ των μελών του ίδιου είδους ονομάζονται ατομικές διαφορές.

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά, στα οποία διαφέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι η νοημοσύνη ή αλλιώς νοητική ικανότητα. Τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους στην ικανότητά τους να κατανοούν σύνθετες ιδέες, να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο περιβάλλον, να μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας τους, να εμπλέκονται σε ποικίλες μορφές συλλογισμού και να αντιμετωπίζουν εμπόδια μέσω της σκέψης. Παρόλο που οι ατομικές διαφορές μπορεί να είναι ουσιαστικές, δεν είναι ποτέ σταθερές. Η νοητική επίδοση ενός ατόμου ποικίλει σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε διαφορετικά κράτη και με διαφορετικά κριτήρια. Η νοημοσύνη αποτελεί μία σύνθετη έννοια, που η κατανόησή της μπορεί να γίνει μέσω των εξωτερικών εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων της. Οι ορισμοί της νοημοσύνης αποτελούν προσπάθειες διευκρίνισης και οργάνωσης αυτού του σύνθετου φαινομένου. Καθώς η γνώση μας για τη νοημοσύνη αυξάνει και επεκτείνεται, η αρχική αντίληψη της νοημοσύνης ως μιας τεράστιας αποθήκης πληροφοριών έχει αντικατασταθεί από την αντίληψη ότι η νοημοσύνη αποτελεί μια σειρά δομών αλληλοσυνδεόμενης γνώσης, ένα δίκτυο αλληλοσυσχετίσεων.

Η σημασία της έννοιας της νοημοσύνης έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και πολιτισμούς. Η λέξη «intelligence» (νοημοσύνη) προέρχεται από δύο λατινικές λέξεις: intellegentia και ingenium. Η πρώτη λέξη – θεωρούμενη με τον τρόπο που ο Κικέρωνας χρησιμοποίησε τον όρο – σημαίνει «κατανόηση» και «γνώση». Η δεύτερη λέξη σημαίνει «φυσική προδιάθεση» ή «ικανότητα».

 

Διάρκεια: 4-6 εβδομάδες 

Αναλογία σε διδακτικές ώρες: 50

Δίδακτρα: 60€, Άνεργοι: 50€ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας), Φοιτητές: 50€


Θεματικές Ενότητες - Μαθήματα

1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

2. Νοητική Αναπηρία

3. Σύνδρομο DOWN

4. Διάφορα Σύνδρομα στην Ειδική Αγωγή


Τα πλεονεκτήματα του e-learning


Η Εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης

 

http://85.25.194.17/AnoiktoOLAT/dmz/?lang=el&logout=true


Πληροφορίες-Εγγραφές: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Τρίτη Έως Παρασκευή 11:00-19:00)